اطلاعات کلی همایش
محل برگزاری: 
آموزشگاه دانشجو
تاریخ همایش: 
24 خرداد 96