همایش زبان دکتر اناری

برای 18 امین سال متوالی همایشهای کشوری کنکور دکتر شهاب اناری برگزار می شود.

 

همایش جمع بندی یک روزه زبان کنکور به همراه پیش بینی سوالات احتمالی

 

در این همایش:

1. حدود 90 تست گرامر می زنیم که تجربه نشان داده همه سوالات گرامر کنکور از آنها طرح خواهد شد.

2. 5 صفحه لغات طلایی (و نکات طلایی واژگان) کار می کنیم که 99% سوالات کنکوراز همانها خواهد بود.

3. کاری می کنیم که بدون خواندن کل متن یا دانستن معنی تمامی لغاتش بتوانید با سرعت و اعتماد به نفس به سوالات متن و کلوز پاسخ دهید.

4. آزمون شبیه ساز با سوالات احتمالی حل می کنیم!

 

شرکت کنندگان دوره های قبل به شباهت باورنکردنی سوالات کنکور با محتوای آموزشی همایش اذعان می کنند.

 

 

زبان کنکورتان را تضمین کنید!

 

شهر محل برگزاری تاریخ برگزاری  آموزشگاه متولی ثبت نام  شماره تماس برای ثبت نام
اصفهان 30 و 31 خرداد (دو نیم روز) آموزشگاه قلم سفید

دخترانه: 03136634131

پسرانه : 03136292303   

شیراز 22 خرداد (دختر و پسر) آموزشگاه اوج 07136260750
اهواز 23 و 24 خرداد (دو نیم روز) آموزشگاه ایران زمین

پسرانه : 33382525-33382682

دخترانه : 33929161-33929162

مشهد

 

21 خرداد (دختر و پسر) آموزشگاه سنجش علم

05138837811

09150047478

آمل

 

20 خرداد (دختر و پسر) دفتر مشاوره مهندس نهاوندیان 09113007279
قزوین 26 خرداد (یک روز کامل) آموزشگاه قلم چی

دخترانه و پسرانه: ۰۲۸۳۳۳۳۵۵۴۶

 

دزفول

 

27 خرداد  آموزشگاه آقای پورافتخار  

شهرکرد

 

29 خرداد (یک روز کامل) آموزشگاه دارالفنون دخترانه: 03832255020