من یک درصدی هستم

 

ما یک درصدی هستیم

دیوانه وار دنبال هدفمان هستیم و روی آن متمرکزیم،

نه پدرمان پولدار است و نه رانت ویژه ای داریم،

به طرزی باورنکردنی بااراده، پرانگیزه و سختکوشیم،

بهانه نمی آوریم و غرغر نمی کنیم،

هرگز تسلیم نمی شویم،

هر شکست فقط ما را مصمم تر می کند،

عمیقا آرام، مطمئن و خوش بینیم،

هرگز به کم قانع نمی شویم،

آینده را مطابق میلمان می سازیم،

لازم نيست دیگران، شور و شوقمان را درك كنند،

حرف مردم برایمان هیچ اهمیتی ندارد،

فرقی نمی کند دانش آموز، دانشجو، مدیرسازمانی یا صاحب کسب و کار باشیم: ما توقف ناپذیریم،

ما می درخشیم،

ما یک درصدی هستیم.

 

من یک درصدی هستم.