زبان انگلیسی جامع کنکور مبتکران دکتر اناری

کتاب زبان جامع کنکور نظام جدید مبتکران (سال 10، 11 و 12 در یک کتاب)

دانش آموزان کنکوری! کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور به تالیف بنده (دکتر شهاب اناری) و مهندس روزبه شهلایی منطبق بر آخرین تغییرات کتب درسی و هماهنگ با نظام آموزشی جدید منتشر می شود. سه کتاب در یک کتاب: 10 ام، 11 ام و 12 ام به همراه مرور کامل پایه!!

به جرات بگم این بهترین کتاب من در زمینه آموزش زبان انگلیسی در 20 سال اخیره. هرگز کتابی به این جامعیت تا حالا تالیف نکرده بودم.

شهاب اناری و ایمان سرورپور

گفتگوی دکتر اناری و مهندس سرورپور: اردیبهشت ماه

 

رموز موفقیت در دوران جمع بندی چیست؟ بهترین منابع و برترین روش مرور و چکع بندی کدامست؟ پاسخ به سوالات رایج بچه ها توسط دکتر اناری و مهندس سرورپور

 

لطفا زیر ویدیو کامنت بگذارید و بنویسید دوست دارید دکتر اناری و مهندس سرورپور بار بعدی درباره چه موضوعاتی صحبت کنند.

 

اگر ویدیو را دوست داشتید برای دوستانتان هم بفرستید.

کتاب زبان دهم مبتکران دکتر اناری

کتاب تست جامع زبان دهم مبتکران منتشر شد.

دانش آموزان سال دهم! کتاب پرسشهای چهارگزینه ای جامع زبان دهمبه تالیف بنده (دکتر شهاب اناری) و مهندس روزبه شهلایی منطبق بر آخرین تغییرات کتب درسی و هماهنگ با نظام آموزشی جدید بر پایه کتاب Vision 1 آموزش و پرورش، منتشر شد.

این کتاب به جرات بهترین و کاملترین کتاب بازار است که تجربه بیش از 20 سال آموزش موفق مولفان کتاب پشتوانه آن است. اگر برای آزمونهای آزمایشی و کنکور خودتان را آماده می کنید، این کتاب راه حل قطعی کسب نمرات و درصد های برتر است.

زبان انگلیسی کنکور: آزمون نمونه گرامر از پیش 2 و درس 6 سوم به قلم روزبه شهلایی

 

1. The cake is burned on the edges. It . . . have been in the oven too long.

1) should                     2) must                        3) can't                                     4) may not

2. The thief who was trying to run away . . . by the police.

1) had caught               2) has been catching    3) was catching                       4) was caught