چرا بعضی از دانش آموزان نتیجه نمی گیرند؟ در این ویدیو دکتر اناری درباره ی بلوک های ذهنی صحبت می کند. 

برای اطلاع بیشتر از کتاب پر فروش 1-2-3 بدرخش دکتر اناری (رموز رسیدن به عملکرد حداکثری و ورود به 1 درصد برتر) اینجا را کلیک کنید.

در این ویدیو دکتر اناری تست هایی را از بخش واژگان درس 2 کتاب زبان انگلیسی دوازدهم حل و بررسی می کند. 

در این ویدیو دکتر اناری تست هایی را از گرامر درس 3 زبان انگلیسی یازدهم حل و بررسی می کند.

کتاب درک متن به زبان ساده نظام جدید

کتاب «درک متن به زبان ساده» نظام جدید مبتکران (دهم، یازدهم، دوازدهم) برای کنکور 98

دانشآموزان کنکوری!​ کتاب درک متن به زبان ساده به تالیف بنده (دکتر شهاب اناری) و مهندس روزبه شهلایی منطبق بر آخرین تغییرات کتب درسی و هماهنگ با نظام آموزشی جدید منتشر می​شود.​ کتابی به موازات موضوعات کتابهای درسی ویژن!