قانون چهل درصد در شاد بودن چیه؟

چطوری میشه شاد بود؟

قانون چهل درصد در این زمینه به ما چی میگه؟

تحقیقات روان شناسی مثبت، خصوصا تحقیقات خانم دکتر سونیا لیوبومیرسکی و همکارانشون

نشون میده که شادی تا چهل درصد دست خود ما آدم هاست

یعنی چی؟

یعنی اگه ما در نظر بگیریم شادی صد درصدش رو

پنجاه درصد شاد بودن ما ژنتیکیه

تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، خصوصا روی دو قلو ها

و خصوصا دو قلوهای همسان

نشون داده که پنجاه درصد شادی انسان، ژنتیکیه

وابسته به ژنتیکه

ما در مورد نصف شاد بودنمون کاری نمیتونیم بکنیم

بعضی هامون ژنتیکی خوشحال تریم

و بعضی هامون ژنتیکی بیشتر به سمت دپرشن میریم

بعضیا روحیمون ذاتا شادتره و بعضی ها ذاتا غمگین تریم

ولی این پنجاه درصد کاره!

ده درصد ناشی از شرایطه، ده درصد شاد بودن ما وابسته هست به اتفاقات بیرونی

که خارج از کنترل ماست

بعضی اتفاقات خب تاثیر داره روی شادی ما و نمیتونیم اینو نادیده بگیریم

از دست رفتن عزیزی، اتفاقات وحشتناک طبیعی که ممکنه بیفته

و رویدادهای دیگری که بزرگ و کوچیک ممکنه روی شادی ما تاثیر بذاره

اما چهل درصدی که باقی میمونه، در کنترل ماست

و اون چهل درصد، چهل درصدیه که پاسخ های ماست به اتفاقات بیرونی

بله، نصف شاد بودن ما ژنتیکیه

شاید کاریش نتونیم بکنیم، ژنمون رو نمیتونیم عوض بکنیم

ده درصد اتفاقات بیرونیه، بله از کنترل ما خارجه

ولی چهل درصدش، یادمون باشه، تقریبا نصفش

وابسته هست به خودمون

و واکنشها و پاسخهایی که به اتفاقات بیرونی از خودمون بروز میدیم

این طور فکر بکنید که اگر همه ی شادیمون، اگر همه ی روحیمون، اگر همه ی میزان خوشحالیمون، دست خودمون نباشه

حداقل چهل درصدش هست!

راجع به اون چهل درصد داریم چیکار میکنیم؟

دوست و مربی شما، شهاب اناری هستم

 

برای سفارش کتابهای پرفروش دکتر اناری ("1-2-3 بدرخش" و "از تخصص به درآمد") که مخاطبانی فارسی زبان از 19 کشور مختلف داشته اند، به وبسایت ایشان مراجعه فرمایید: www.shahabanari.com

Comments

نظر دهید