برخورد با افراد منفی

کوچینگ: چطور با افراد منفی در اطرافمان برخورد کنیم

 

در برخورد با انسان های منفی چه باید کرد؟

هیچوقت برایتان پیش آمده است که افرادی دور و برتان باشند، خصوصا در نزدیکانتان، دوستان خیلی نزدیکتان یا خانواده تان و شاید همسرتان یا پدر و مادرتان که دائما آیه ی یاس می خوانند و به شما می گویند: "نه! نمیشه! ولش کن! چه دنیاییه؟! چه زندگی ایه؟!" و شما علیرغم این که خیلی از اوقات از بودن در کنار آن ها لذت می برید، بعضی از اوقات هم می خواهید سر به تنشان نباشد و خلاصه آن انرژی منفی آن ها شما را تحت تاثیر قرار می دهد و یک جورهایی آن ها با منفی بازی و منفی بافی خودشان می خواهند شما را هم با خودشان بکشانند به پایین؟!

در برخورد با انسان های منفی خصوصا در نزدیکانمان چه باید کرد؟

من امروز می خواهم به شما عرض کنم که دو کار را انجام ندهید و سه کار را انجام بدهید!

دو کار و دو موردی که نباید انجام دهید، این است که نا امید نشوید و عصبانی نشوید!

ممکن است بگویید: "دکتر اناری! گفتنش خیلی ساده است! چطور؟"

ببینید... ناامید شدن و عصبانی شدن، نشانه ی این است که شما یک تعبیری از حرفهای آن ها می کنید و یک پاسخی برای حرف های آن ها می دهید که انرژی منفی همراه خودش برای شما می آورد.

ببینید حرف آن ها و واکنش آن ها و رفتار آن ها یک اتفاق بیرونی است! ما به این اتفاق بیرونی می توانیم انواع مختلفی از پاسخ ها را نشان بدهیم. برخی از این پاسخها منفی و برخی دیگر از آن ها مثبت است. درست است؟

حال اگر تعبیر شما از حرف آن شخص که می گوید "نه! نمی شود! نکن! تو نمی توانی!" یا "در این شرایط نمی شود" یا هر چیز دیگری، این باشد که "بله! تمام واقعیت همین است!" و ناامید می شوید، ناراحت می شوید و می روید در یک فاز منفی!

یا اگر تعبیرتان این باشد که "این شخص حسادت می کند! یا می خواهد حرص مرا دربیاورد یا این شخص چرا شرایط مرا نمی فهمد؟" عصبانی می شوید درگیر می شوید، درگیری لفظی پیدا می کنید و... هیچکدام از این ها خوب نیستند و این ها بازی های بازنده هستند و چه شما بروید در این فضایی که ناامید شوید و قربانی شرایط بدانید خودتان را و چه عصبانی شوید دعوا کنید و درگیر شوید، نهایتا اتفاق مثبتی برای شما نمی افتد. پس ناامید نباشید و عصبانی نشوید!

 

این مطلب را هم بخوانید: برخورد با ترس از حرف و قضاوت مردم

 

اما سه کاری که باید انجام دهید، چیست؟

مهمترین آن ها، این است که در 99% اوقات، نادیده بگیرید!

خیلی مهم است گذشت کردن فوق العاده مهم است. از بزرگترهایمان هم زیاد شنیده ایم و این اتفاق بسیار مهمی است. اگر ما برویم در این فاز که بخواهیم خودمان را به طرف مقابل ثابت بکنیم، یا در این فاز برویم که به خودمان شک کنیم، نگران بشویم، اضطراب بگیریم یا ترس به ما غالب شود که شاید داریم اشتباه می کنیم و شاید حرف این ها درست باشد، اگر بخواهیم ارزش زیادی برای حرف آن ها قائل شویم و در فاز واکنشی برویم، مطمئن باشید که اتفاق خوبی رخ نمی دهد. بهترین حالت و انتخاب، این است که ما به هدف و افکار خودمان و آینده خودمان و مسیری که برای خودمان ترسیم کرده ایم، تمرکز کنیم و 99% اوقات این حرف های منفی را نادیده بگیریم.

دومین کاری که من از شما می خواهم انجام دهید، این است که در شاید 1% اوقات آن هم زمانی که این حرف ها و این تذکرات و این نوع صحبت های منفی از دوستان و خانواده ی خیلی نزدیک و دلسوزمان می آید، فقط در این شرایط و شاید در تنها 1% اوقات، کنجکاو شوید!

کنجکاو شوید که "چه نکته ای در آن هست که من تابحال به آن توجه نکرده ام؟!" چون در بعضی از اوقات این حرف های دلسوزانه باعث می شود ما چیزهایی را ببینیم که قبلا ندیده ایم! یا موانعی را در مسیر ببینیم که قبلا ندیده ایم! یک نکته هایی را آگاه شویم که قبلا آگاه نبودیم و این کمک می کند که دانش و دیدمان و سطح آگاهی مان بالاتر برود و بهتر عمل کنیم!

یادتان باشد اغلب حرف هایی که شما می شنوید و اغلب صحبت هایی که بقیه می کنند و منفی است، واقعا در 99% اوقات، بیشتر به این خاطر است که دیگران جهل دارند و جاهل هستند نسبت به این که شما که هستید و چه کاری برای زندگیتان می خواهید انجام دهید و اهدافتان چه است و در ذهنتان چه می گذرد. از روی جهل حرف می زنند و خیلی از اوقات هم از روی عصبانیت و حسادت از این که شما دارید یک کاری را انجام می دهید که خودشان نمی توانند یا فکر می کنند نمی شود و فکر می کنند شما با انجام این کارها می خواهید باورهای آن ها را زیر سوال ببرید و همه ی این موارد در واقع داستان های خود آن هاست و مهمترین کار همان نادیده گرفتن است و در 1% اوقات کنجکاو بودن و یاد گرفتن نکته های دلسوزانه در داخل آن ها.

اما سومین کاری که از شما می خواهم انجام دهید، این است که در چنین مواردی که بقیه افراد به شما انرژی منفی می دهند، بیایید و ببینید در آینه ی رفتار دیگران چه نکته ای را راجع به خودتان می توانید یاد بگیرید و متوجه شوید؟!

منظورم چیست؟

یعنی این که مثلا بیایید و به این توجه کنید که کجا خود شما این شخص منفی هستید؟

ما در واقع هیچکداممان بی گناه بی گناه نیستیم و جوری نیست که تمام کارها و عملکردمان کاملا مثبت و ایده آل باشد و همیشه مثبت اندیش باشیم. بعضی از اوقات می بینیم که اگر خوب فکر کنیم و منصف باشیم، خودمان گاهی همان شخص منفی هستیم و اینگونه آگاه می شویم و میبینیم که چقدر این انرژی های منفی تاثیرات بدی می گذارد همانگونه که از دیگران بر روی شما تاثیر بد می گذارد وقتی که شما هم اینطور هستید و غر می زنید و در واقع انرژی منفی به دیگران می دهید، می بینید که چقدر تاثیر منفی بر روی دیگران می گذارید و این یک نوع آگاهی به ما می دهد که از سطح آگاهی بالاتری خودمان را بهتر بشناسیم و سعی کنیم جلوی این رفتار را بگیریم وسعی کنیم انرژی مثبت بیشتری به دیگران بدهیم.

همینطور تعبیر این که می گویم در آینه ی وجود دیگران خودتان را ببینید، می تواند این باشد که کمتر قضاوت کنیم. هر کس در این زندگی مانند خود شما مسائل و چالش ها و مشکلات و رویاهایی دارد و اغلب افراد از آن ها غافل و بی خبر هستند. هر کس درگیر مسائل خودش است. خیلی از اوقات این انرژی های منفی که دیگران می دهند، حرف هایی که می زنند و رفتارها و عکس العمل های منفی که نشان می دهند، به دلایلی است که ما اصلا از آن ها اطلاع و آگاهی نداریم و خیلی از اوقات ما قضاوت هایی می کنیم و می گوییم "طرف نمی فهمد!" یا "چرا درک نمی کند؟!" یا "چرا بیشعور است؟" و ... در حالی که اگر کمتر قضاوت کنیم و کمی از سطح آگاهی بالاتری به موضوع نگاه کنیم و کمی با مهر و محبت بیشتر و با خرد بیشتری به اطراف و افراد اطرافمان نگاه کنیم و کمتر آن ها را قضاوت کنیم، می بینیم که هر کس رفتارهایش برای خودش دلیلی دارد و صحبت هایش برای خودش دلیلی دارد او از لنز چشم های خودش دنیا را می بیند و یک حرف هایی را می زند بر اساس تجربیاتش و آن چیزی که بر او گذشته است و چیزی که به او گفته اند و به او یاد داده اند و مجموعه ی اتفاقاتی که در زندگی اش گذشته است. ما هر چقدر دیگران را کمتر قضاوت کنیم، می توانیم خودمان را جای آن ها بگذاریم و درک کنیم که چطور دنیا را می بینند و به دنیا واکنش نشان می دهند.

من فکر می کنم اگر به طور کلی ما در برخورد با انرژی های منفی دیگران در 99% اوقات اتفاقات و حرف ها را نادیده بگیریم و شاید در حد 1% کنجکاو باشیم و آن رگه های خیرخواهی را در آن ها پیدا کنیم، این بهترین واکنش و پاسخ آگاهانه می تواند به انرژی های منفی دیگران باشد و نهایتا ما را در مسیری بیندازد که "آتش زندگی و کسب و کارمان را روشن کنیم!"

 

 

آتش زندگی و کسب و کارتان را روشن کنید!

 

ویدیو را اینجا ببینید و برای عزیزانتان بفرستید:

برای دریافت ویدیویهای انگیزشی و محتواهای آموزشی رایگان (در مباحث کوچینگ)، در پایین صفحه ایمیلتان را وارد نمایید.

فایل صوتی: 

Comments

توسط مهتاب معزی در 2018-05-07 14:25

درود بر جناب دکتر اناری بزرگوار
ظاهرا من دچار نوعی ترس از آینده شدم
چطور باید به این ترس غلبه کنم
خیلی اوقات وسواس فکری دارم
شاید هم اسمش چیز دیگریست
مگر میشود آدمی به سن من و باسابقه 27سال کار
برایش کار نباشد
چرا من دیگر مثل سابق برایم کار نیست؟
دقت من؟
یا چه چیز دیگری در من هست که نمیتوانم کار کنم؟
ذهن من درگیر و بسیار نگران زندگی و وضع معیشتی خود هستم چه باید بکنم نمیدانم

توسط Admin در 2018-05-09 09:58

همراه عزیز سایت! در این باره محتواهای متنوعی روی سایت است اما گاهی باید با یک فرد متخصص کار کنید تا کمکتان کند به بازی برگردید.

نظر دهید