​​​​​​​رموز کشف هدف وجودی

رسالت شخصی من چیست؟

در چه چیزی استعداد دارم؟
در چه مسیری موفق می شوم؟

​​​​​​​
راه حلهای علمی و کاربردی و موثر بر اساس اصول کوچینگ و علم روانشناسی مثبت (نه حرفهای تکراری انگیزشی) بیاموزید.
​​​​​​​​​​​​​​این کارگاه، ویژه شرایط این روزها، این هفته رایگان است. همین الان ببینید.👇👇

پیشنهاد: کوچ حرفه ای بین المللی شوید
مدرک 
مورد تایید ICF (فدراسیون جهانی کوچینگ)
​​​​​​​​​​​​​​1. مهارتهای کوچینگ حرفه ای مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ ICF  را با استاندارد اول جهانی یاد بگیرید
2. از ترکیبی از ویدیوهای ضبط شده، کلاسهای زنده، منتورینگ خصوصی و گروهی و پشتیبانی دلسوزانه بهره مند شوید
​​​​​​​3. با این مدرک می توانید با هر کسی هر جای دنیا کار کوچینگ انجام دهید و کسب درآمد کنید

کسب اطلاعات بیشتر

پیشنهاد: مدرس توسعه فردی-سازمانی شوید
مدرک 
مورد تایید ICF (فدراسیون جهانی کوچینگ)
​​​​​​​​​​​​​​1. رموز علمی و کاربردی شکوفایی همه جانبه انسان را بر اساس علم روانشناسی مثبت به خوبی یاد بگیرید
2. محتوا و پاورپورنت‌های 25 دوره آموزشی رشد و تحول فردی/سازمانی را دریافت کنید و از آنها برای برگزاری کلاس/دوره/کارگاه برای عموم و سازمانها استفاده و کسب درآمد نمایید.
​​​​​​​3. با این مدرک می توانید مربی تحول فردی و مدرس توسعه فردی-سازمانی شوید

کسب اطلاعات بیشتر

​​​​​​​نظر بزرگترین اساتید جهان درباره مدرس دوره، دکتر اناری​​​​​​​

اطلاعات بیشتر - مشاوره رایگان

کتاب رایگان
​​​​​​​همه چیز درباره کوچینگ

امروز رایگان است کلیک کنید
سبد خرید