اطلاعات کلی همایش
محل برگزاری: 
آموزشگاه زند
تاریخ همایش: 
1 تیر 96