برای 19امین سال متوالی همایشهای کشوری کنکور دکتر شهاب اناری برگزار می شود.

 

همایش جمع بندی یک روزه زبان کنکور به همراه پیش بینی سوالات احتمالی (برای نظام جدید ها)

 

در این همایش:

1. حدود 90 تست گرامر می زنیم که تجربه نشان داده تقریبا همه سوالات گرامر کنکور از آنها طرح خواهد شد.

2. 4 صفحه لغات طلایی (و نکات طلایی واژگان) کار می کنیم که تقریبا تمام سوالات کنکور از همانها خواهد بود.

3. کاری می کنیم که بدون خواندن کل متن یا دانستن معنی تمامی لغاتش بتوانید با سرعت و اعتماد به نفس به سوالات متن و کلوز پاسخ دهید.

4. آزمون شبیه ساز با سوالات احتمالی حل می کنیم!

 

شرکت کنندگان دوره های قبل به شباهت باورنکردنی سوالات کنکور با محتوای آموزشی همایش اذعان می کنند.

 

 

زبان کنکورتان را تضمین کنید!

 

شهر محل برگزاری

همایش مورد نظر آموزشگاه متولی ثبت نام  شماره تماس برای ثبت نام
اصفهان - 25 و 26 خرداد  جمع بندی زبان کنکور قلم سفید

دخترانه: 03136634131

پسرانه : 03136292303   

یزد - 27 و 28 خرداد 

جمع بندی زبان کنکور آموزشگاه فراز

38245160

09132596537 --- 09134562341

کرمان - 1 تیر

جمع بندی زبان کنکور

همایش انگیزشی شروع برای دوازدهمی ها 

مهدوی 09128460957
03432134801-3
شیراز - 24 خرداد

جمع بندی زبان کنکور 

آموزشگاه اوج 07136260750
اهواز - 29 و 30 خرداد

جمع بندی زبان کنکور

آموزشگاه ایران زمین

پسرانه : 33382525-33382682

دخترانه : 33929161-33929162

تبریز - 3 تیر

جمع بندی زبان کنکور آموزشگاه پزشکان برتر دکتر فرضی  ٠٤١٣٦٥٩١٠٣٩
٠٤١٣٦٥٦٤٤٧٧