Get Adobe Flash player

 

1. داراي اهداف مشخص هستند .
2.هميشه در پي فرصت هاي مناسب هستند .
3. داراي روحيه مداومت و پشتكار هستند .
4. در اثر بروز مشكلات متوقف نميشوند .
5. با متخصص مشورت مينمايند .
6. تسليم مشكلات نميشوند و سخت كوش هستند .
7. در مقابل جواب نه ، تسليم نمي شوند .
8.     از غير ممكن حرف نمي زنند .
9. مي دانند كه چه مي خواهند.
10. حاكم بر سرنوشت خود هستند .
11. محدوديت هاي ذهنشان را  معيار سنجش نميدانند .
12. داراي اشتياق سوزان جهت رسيدن به هدف هستند .
13. در پي  رسيدن به هدف خود  راه بازگشتي را قرار نميدهند ؛ شايد راه را عوض كنند ولي هدف را هرگز .
14. به رويا هاي خود جامه عمل ميپوشانند .
15. به گفته هاي بيجاي اين و آن آنچنان توجه نميكنند .
16. در لحظات بحراني بدنبال نقطه عطف موفقيت هستند .
17. ذهنشان در شرايط باور است .
18. خوب گوش ميدهند و راهكارهاي مناسب را پيدا ميكنند.
19.  معتقد هستند كه  با ايمان به خود هرشخصي از ذلت به قدرت ميرسد .
20.  عوامل ناخوشايند را از ذهن خود دور نگه ميدارند .
21.   از نيروي ديگران نيز استفاده ميكنند ؛ با شرايط  منصفانه .
22. ديگران را تشويق ميكنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدير و ياري  قرار ميدهند .
23. از حسادت  و خود خواهي به دور هستند .
24. عاشق رشد و اوج هستند .
25. اشخاصي با احساس و هيجاني هستند كه خوب خود را كنترل ميكنند .
26. در ابتداي كار حساب ميكنند كه ؛ پاداش كار به تلاشش مي ارزد ؟.
27. معتقدند كه تمامي موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزي شكست خورده بودند .
28.  ميتوانند يك گروه متخصص مورد نياز را دور هم جمع كنند .
29. ذهن خود را ماهيچه ميدانند و مانند يك ورزشكار تمرين ميكنند تا قوي تر شوند .
30. در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برايشان مهم است .
31. در برابر شكستها ي موقتي ؛ ميگويند اين راه اشتباه بود و راه ديگر را امتحان ميكنند .
32. معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پيرو خوبي بوده است .
33. خويشتن را براحتي كنترل ميكنند .
34. در تصميم گيري هاي خود ؛ قاطع هستند .
35. داراي برنامه قبلي و عملي هستند .به برنامه خود شدیدا پایبند هستند.
36. حتي مسئوليت اشتباهات و نواقص همكاران و پيروان خود را مي پذيرند و به گردن ديگري نمي اندازند و دنبال بهانه آوردن نيستند .
37.  براحتي اصول همكاري را رعايت ميكنند ؛ و رضايت همكاران و پيروان را بدست مي آورند .
38.  از رقابت نميترسند و از اينكه ديگري جايشان را بگيرند ؛ واهمه اي ندارند .
39.   موفقيت و زحمات  پيروان  و همكاران را به پاي خود نمي نويسند و موفقيت را بين گروه تقسيم ميكنند .
40. بسيار وفادار و صميمي  هستند .
41.  به سمت و عنوان ؛ جهت ايجاد احترام ؛ معتقد نيستند .
42.  به وضع ظاهري خود ؛ اهميت مي دهند .
43. ادب را همچون ؛ خدمات ميدانند .
44. بهاي پيشرفت و ترقي را مي دهند .
45. خواسته هاي خويش را بدون خدشه وارد كردن به حقوق ديگران ؛ بر آورده ميكنند .
46. تنبل نيستند و كار امروز را به فردا موكول نمي كنند .
47. در انتظار رسيدن زمان مناسب نيستند ؛ زمان مناسب را مي سازند .
48.  براي آينده هميشه پس انداز ميكنند .
49. توسط رفتار خوب باديگران ؛ رابطه خوب ميسازند و از اين فرصت ؛ بموقع استفاده ميكنند .
50. صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .
51. همه نقاط ضعف و قدرت خود را ميدانند و هميشه در پي اصلاح و تقويت آن هستند .
52.   براي اهداف خود زمان تعيين ميكنند .
53. فرق خود باوري و خوستائي را ميدانند .
54.  اهل تكبر نيستند و ميدانند كه مثلا :  فروشنده اي كه متكبر باشد ؛ مشتري هاي خود را از دست ميدهد ویا…….. .
55.   بخشنده هستند ؛  هم نسبت به خود و هم ديگران .
56. از افراد منفي دوري ميكنند .
57. در مقابل ضعيف تر از خود مغرور نيستند و در مقابل بالا دست خود ذليل نيستند و ادب را رعايت ميكنند  .
58.  در باره ديگران كمتر حرف ميزنند و متقابلا در رابطه با طرحهاي بزرگ سخن ميگويند .
59.  وعده و قول بيخود به كسي نميدهند .
60. علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال كاشت هستند .
61.  در ندانسته هايش ؛ براحتي ميگويد كه نميدانم و لازم بداند پس از آن تحقيق ميكند .

 


I wish you Enough !
Recently I overheard a Father and daughter in their last moments together at the airport. They had announced the departure.

Standing near the security gate, they hugged and the Father said, ‘I love you, and I wish you enough.’

The daughter replied, ‘Dad, our life together has been more than enough. Your love is all I ever needed. I wish you enough, too, Dad.’

They kissed and the daughter left. The Father walked over to the window where I was seated. Standing there I could see he wanted and needed to cry. I tried not to intrude on his privacy, but he welcomed me in by asking, ‘Did you ever say good-bye to someone knowing it would be forever?’

‘Yes, I have,’ I replied. ‘Forgive me for asking, but why is this a forever good-bye?’.

‘I am old, and she lives so far away. I have challenges ahead and the reality is – the next trip back will be for my funeral,’ he said.

‘When you were saying good-bye, I heard you say, ‘I wish you enough.’ May I ask what that means?’

He began to smile. ‘That’s a wish that has been handed down from other generations. My parents used to say it to everyone..’ He paused a moment and looked up as if trying to remember it in detail, and he smiled even more. ‘When we said, ‘I wish you enough,’ we were wanting the other person to have a life filled with just enough good things to sustain them.’ Then turning toward me, he shared the following as if he were reciting it from memory.

I wish you enough sun to keep your attitude bright no matter how gray the day may appear.

I wish you enough rain to appreciate the sun even more.

I wish you enough happiness to keep your spirit alive and everlasting.

I wish you enough pain so that even the smallest of joys in life may appear bigger.

I wish you enough gain to satisfy your wanting.
I wish you enough loss to appreciate all that you possess.

I wish you enough hellos to get you through the final good- bye.

He then began to cry and walked away.

They say it takes a minute to find a special person, an hour to appreciate them, a day to love them; but then an entire life to forget them.

وقتی رمز موفقیت مایکل شوماخر راننده قهرمان بزرگترین مسابقه های دنیا را از او پرسیدند گفت: وقتی دیگران ترمز می کنند من گاز می دهم.

STUDY while others are sleeping

DECIDE while others are delaying

PREPARE while others are daydreaming

BEGIN while others are procrastinating

WORK while others are wishing

SAVE while others are wasting

LISTEN while others are talkingSMILE while others are frowning

PERSIST while others are quitting

3 دلیل اصلی برای درصد زبانی که ایده آل نیست. اینجا را کلیک کنید


مقاله پرباری از عمران درویش.لطفا اینجا را کلیک کنید

دوستان گــرامی

به اطلاع می رساند نتیجه آزمون شماره 3 از ساعت 24 امروز 16 بهمن از دسترس خارج خواهد شد، لذا در صورتیکه تا کنون نتایج خود را یادداشت ننموده اید لطفا طی امروز به این امر مبادرت فرمایید.

 

یادمان باشد که: او که زیر سایه دیگری راه می‌رود، خودش سایه‌ای ندارد
یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را
یادمان باشد که: زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است
یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست
یادمان باشد که: دست به کاری نزنم که نتوانم آن را برای دیگران تعریف کنم
یادمان باشد که: آنها که دوستشان می‌دارم می‌توانند دوستم نداشته باشند
یادمان باشد که: فرار؛ راه به دخمه‌ای می‌برد برای پنهان شدن نه آزادی
یادمان باشد که: باورهایم شاید دروغ باشند
یادمان باشد که: لبخندم را توى آیینه جا نگذارم
یادمان باشد که: آرزوهای انجام نیافته دست زندگی را گرفته‌اند و او را راه می‌برند
یادمان باشد که: لزومی ندارد همان قدر که تو برای من عزیزی، من هم برایت عزیز باشم
یادمان باشد که: محبتی که به دیگری می‌کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد
یادمان باشد که: اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید
یادمان باشد که: دلخوشی‌ها هیچکدام ماندگار نیستند
یادمان باشد که: تا وقتی اوضاع بدتر نشده! یعنی همه چیز رو به راه است
یادمان باشد که: هوشیاری یعنی زیستن با لحظه‌ها
یادمان باشد که: آرامش جایی فراتر از ما نیست
یادمان باشد که: من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهائیم
یادمان باشد که: برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود
یادمان باشد که: در خسته‌ترین ثانیه‌های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست
یادمان باشد که: لازم است گاهی با خودم رو راست‌تر از این باشم که هستم
یادمان باشد که: سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته‌اند، هر کسی سهم خودش را می‌آفریند
یادمان باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می‌شود، بدست آوردن هم دیگر آرزو نیست
یادمان باشد که: پیشترها چیزهایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند
یادمان باشد که: آنچه امروز برایم مهم است، فردا نخواهد بود
یادمان باشد که: نیازمند کمک‌اند آنها که منتظر کمکشان نشسته‌ایم
یادمان باشد که: هرگر به تمامی ناامید نمی‌شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی
یادمان باشد که: غیر قابل تحمل وجود ندارد
یادمان باشد که: گاهی مجبور است برای راحت کردن خیال دیگران خودش را خوشحال نشان بدهد
یادمان باشد که: خوبی آنچه که ندارم این است که نگران از دست دادن‌اش نخواهم بود
یادمان باشد که: وظیفه من این است؛ حمل باری که خودم هستم تا آخر راه
یادمان باشد که: در هر یقینی می‌توان شک کرد و این تکاپوی خرد است
یادمان باشد که: همیشه چند قدم آخر است که سخت‌ترین قسمت راه است
یادمان باشد که: امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست
یادمان باشد که: به جستجوى راه باشم، نه همراه
ممنون از خانم رضوان برای ارسال این مطلب


دوستان عزیز سلام! امتحانات تمام شد و تقریبا بلافاصله مشغول درسهای ترم زمستان شدید. خدا قوت!

تجربه سالها تدریس و برخورد با دانش آموزان قشرها و سطوح تحصیلی مختلف مرا بر آن داشت که چند نکته ای درباره این مقطع مهم برایتان بنویسم:

1. یادتان باشد که ترم دوم یک شروع دوباره است. با انرژی و انگیزه مضاعف شروع کنید. اگر شروع ما بی انرژی و ضعیف باشد، مانند توپی است که با زور  کم پرتاب شده: این توپ تا کجا می تواند به مسیر خود ادامه دهد؟ پس اگر احساس خستگی می کنید، یا از نظر ذهنی آماده نیستید، چند ساعتی به خود استراحت بدهید: نگران درسها نباشید. چند ساعت فارغ از درس فقط به کاری که دوست دارید، بپردازید. انرژی که از این استراحت و تفریح و تمرکز ذهنی به دست می آورید چند برابر شده به شما باز می گردد.

2. آدم عاقل از اشتباهات خود درس می گیرد. چند دقیقه با خود خلوت کنید و تک تک درسها را پیش چشمتان بیاورید. ببینید چه روالهایی در هر درس داشته اید که برایتان مثبت و مثمر ثمر بوده و چه برنامه ریزیها و اشتباهاتی داشته اید که باعث عقب ماندگی درسی و اشکالات آموزشی شده: از آنها درس بگیرید و آنها را چراغ راه پیش روی خود کنید.

3. در این مقطع که فشارها و خستگیها گاه امانتان را بریده، ممکن است کوچکترین اظهار نظر منفی شما را بیازارد یا انگیزه ادامه را از شما بگیرد. یادتان باشد که شما برای دیگران زندگی نمی کنید: حرف همه را بشنوید ولی در نهایت آنها را از صافی قضاوت خود بگذرانید و بدانید هیچکس شما را بهتر از شما نمی شناسد. منتظر معلم و مشاور و والدینتان نباشید تا به شما بگویند شما خوبید یا بد: قبول می شوید یا نه! شما اگر به درون خود برگردید متوجه خواهید شد که در کجاها ضعف دارید و در چه دروسی قوت. ضعفهایتان را با شهامت بپذیرید و در راستای رفعشان حرکت کنید. یادتان نرود حرف معلم و مشاور و بزرگترها را گوش کنید چون تجربه آنها بسیار ذی قیمت است ولی نهایتا خودتان شرایطتان را ارزیابی کنید. تجربه سالها برخورد من با برترین رتبه های کنکور این را به من نشان داده که چنین افرادی اعتماد به نفس بالا و شخصیت بسیار قدرتمندی دارند. سعی کنید چنین باشید.

در آخر فقط برایتان آرامش، انگیزه بالا و مطالعه خستگی ناپذیر از خدا می خواهم!!

در جشنواره رشد امسال، کتاب گنجینه آزمونهای زبان انگلیسی کنکور و نیز کتاب واژگان و اصطلاحات زبان تخصصی بنده برنده عنوان کتابهای مناسب و هماهنگ با برنامه وزارت آموزش و پرورش شده اند.

 

ویژگیهای این کتابها را در برگه کتابهای دکتر اناری در همین سایت می توانید مطالعه کنید.

 

لطفا اینجا را  کنید.

خبر نامه

برای دریافت خبرنامه لطفا ایمیل خود را وارد فرمایید.