آکادمی کوچینگ 
ستاره شمال​​​​​​​

ما کوچهای حرفه ای و مدرسان توسعه فردی  در استاندارد جهانی  تربیت می کنیم که می دانند چطور کسب درآمد کنند

آکادمی ستاره شمال با مدیریت دکتر شهاب اناری
مشاوره رایگان

دوره تربیت مدرس شکوفایی
​​​​​​​ (فردی/سازمانی) 
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​مدرس توسعه    فردی و سازمانی شوید و به طور عملی شروع به تدریس کنید +  بر اساس علم روانشناسی مثبت  + مدرک معتبر بین المللی مورد تایید ICF

دوره تربیت مدرس شکوفایی دکتر شهاب اناری
دوره تربیت مدرس رشد فردی
دوره بیزینس کوچینگ دکتر شهاب اناری

دوره بیزینس کوچینگ و برندسازی شخصی

سه تیر با یک نشان:
​​​​​​​بیزینس کوچینگ  + برندسازی شخصی   و جذب مشتری  +   
 مدرک معتبر بین المللی مورد تایید ICF​​​​​​​

دوره بیزینس کوچینگ

دوره تربیت کوچ حرفه ای
​​​​​​​
​​​​​
پرمخاطب ترین  و   
 به روزترین دوره آموزش کوچینگ + شروع به  جذب    مراجع کنید + مدرک  معتبر  مورد تایید ICF

دوره تربیت کوچ حرفه ای دکتر شهاب اناری
دوره کوچینگ

کتاب دیجیتال
​​​​​​​
همه چیز درباره کوچینگ حرفه ای
در بازار امروز ایران و جهان

امروز رایگان است. کلیک کنید

​🎁هدیه امروز ما به شما 🎁

دوره کوچینگ حرفه ای آکادمی ستاره شمال

ما برای موفقیت شما برنامه داریم:
آموزش سطح اول جهانی
پشتیبانی دلسوزانه
مدارک معتبر مورد تایید ICF
با دانش پذیرانی از 21 کشور دنیا​​​​​​​

تصاویر نویسندگان در مراسم رونمایی کتاب جاده ایی به سمت شکوفایی انسان
مشاوره رایگان

با هدایت دکتر شهاب اناری، سخنران و کوچ برجسته بین المللی

تربیت کوچ حرفه ای آکادمی ستاره شمال
کلیک کنید

جامع ترین، به روزترین  و پر مخاطب ترین دوره آموزش کوچینگ
با مدرک بین المللی   مورد تایید ICF
​​​​​​​

  •  آموزش مهارت‌های کوچینگ حرفه ای با استاندارد  فدراسیون جهانی کوچینگ ICF

  •  آموزش  مهارت‌های پایه جذب مراجع تا اولین مشتریان تان را هم بگیرید

  •  با تدریس دکتر اناری با دانش پذیرانی از 21 کشور دنیا

دوره VIP  تربیت کوچ حرفه ای ستاره شمال

 مدرس  توسعه فردی/سازمانی شوید و به طور عملی شروع به تدریس کنید.
 با مدرک بین المللی مورد تایید ICF
​​​​​​​

  • 25 مبحث کلیدی تحول فردی و سازمانی را بیاموزید و آموزش دهید

  •  بر اساس علم روانشناسی مثبت

  • ​​​​​​​اولین مشتریانتان را هم بگیرید

بهترین دوره تربیت مدرس شکوفایی با دکتر شهاب اناری
کلیک کنید

دوره VIP  تربیت مدرس شکوفایی (فردی / سازمانی)

دوره VIP  بیزینس کوچینگ و برندسازی شخصی

دوره برند سازی شخصی دکتر شهاب اناری

یک سیستم مطمئن برای  برندسازی شخصی و جذب مشتری بسازید.
 با مدرک بین المللی​​​​​​​ مورد تایید ICF
​​​​​​​

  • هم مشتری بیشتر بگیرید و هم به دیگران کمک کنید مشتری بیشتر بگیرند

  • آموزش برندسازی شخصی، بازاریابی و فروش،  همراه با منتورینگ خصوصی

  • برخی از موفقترینهای بازار ایران  از این دوره فارغ التحصیل شده اند.​​​​​​​

کلیک کنید

ده ها ساعت آموزش رایگان
​​​​​​​در حیطه های رشد و تحول فردی و سازمانی

بر اساس اصول کوچینگ و علم روانشناسی مثبت
​​​​​​​

کلیک کنید

دوره های آموزشی رایگان

کتاب از تخصص به درآمد شهاب اناری
کتاب بدرخش دکتر شهاب اناری

کتابهای تالیفی دکتر اناری
روی هر کدام از کتاب‌ها می توانید کلیک کنید

کتاب رایگان
​​​​​​​همه چیز درباره کوچینگ

امروز رایگان است کلیک کنید
سبد خرید