دکتر شهاب اناری

عمیقا اعتقاد دارم برای رسیدن به موفقیت بی نظیر، ما انسانها مانند پرندگان به دو بال نیاز داریم:

  • بال اول: ذهنیت مثبت و سطح آگاهی بالا
  • بال دوم: تکنیکها و مهارتهای ضروری

دوست دارم در قالب کتابها، محصولات، سخنرانیها و آموزشهایم محتوای ضروری لازم برای تقویت این دو بال را به شما مخاطب عزیزم آموزش دهم.

در بیست سال اخیر در خدمت بیش از 35000 نفر از مخاطبان عزیزم در بازارها و حیطه های مختلف بوده ام. در سال 2016 کتاب پرفروش Ignite Your Life را با استاد بزرگ، برایان تریسی، تالیف کردم. سالها است به عنوان متخصص در تلویزیون و نشریات مختلف حضور داشته ام. در سال 2015 به عنوان متخصص نخبه آمریکا و در سال 2016 توسط وال استریت ژورنال به عنوان استاد بزرگ موفقیت انتخاب شدم. پادکست بین المللی The Thought Leader Revolution مرا آنتونی رابینز ایران نامید و همچنین در سال 1376 شمسی نفر اول کنکور ایران شدم.

 

مانیفست 1 درصدی ها را اینجا بخوانید.